Tu jesteś:   Strona główna / Informacje dla Pacjentów

 

 

 

Dokumenty/ dowody ubezpieczenia

Dokumentem/ dowodem ubezpieczenia jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do czasu wydania ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ jest każdy dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jest nim

 

Ważność prawa do świadczeń

Okazanie dowodu ubezpieczenia

Prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przysługuje za okazaniem aktualnego dowodu ubezpieczenia, to jest dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania świadczenia.
 
Prawo to ważne jest w miesiącu, za który opłacona został składka plus następne 30 dni. W szczególnych przypadkach okres ważności prawa do świadczeń wskazany jest w dokumencie.

W stanie nagłym dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Nieprzedstawienie dowodu ubezpieczenia w terminie, skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent może wystąpić do świadczeniodawcy o zwrot koszów, jeśli przedstawi dokument ubezpieczenia ważny w okresie, gdy udzielono mu świadczeń, za które zapłacił.

Osoby ubezpieczone i członkowie ich rodzin Uczniowie i studenci

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 67).

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS"
Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 10 obok pasażu handlowego, tel. 041 263 41 65, 501 699 165

Strona główna | Kontakt | Dojazd